Projekt MBON plus

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonym przez Rząd lockdownem, nabór do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” zostanie otwarty w dniu 12 kwietnia 2021 roku o godzinie 8:00.. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie na wybrane kursy kat. B, A, A2 na stronie  www.marr.pl oraz na stronie projektu www.marr/mbonplus/

Projekt MBON plus

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonym przez Rząd lockdownem, nabór do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” zostanie otwarty  w dniu 12 kwietnia 2021 roku o godzinie 8:00.. Osoby zainteresowane prosimy  o składanie wniosków o dofinansowanie na wybrane kursy kat. B, A, A2 na stronie  www.marr.pl oraz na stronie projektu www.marr/mbonplus/

Dla kogo?

W projekcie MBON plus mogą wziąć udział przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm z Krakowa oraz powiatów: miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego oraz  myślenickiego, którzy planują podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników.

Na co?

W ramach projektu MBON plus firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów, kursy prawa jazdy kst. B, A, A2 o wartości od 7 680 zł do 130 560 złotych – ich wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Jeden bon rozwojowy ma wartość maksymalnie 60 zł. Każdy z przedsiębiorców, w zależności od wielkości firmy będzie mógł otrzymać od 160 aż po 2720 bonów Bony będą ważne przez 6 miesięcy od podpisania umowy z Małopolska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Jak zgłosić się do projektu?

Wszystkie formalności można załatwić zdalnie za pomocą  Systemu informatycznegoLink prowadzi do serwisu zewnętrznego obsługi bonów. System został zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.

Gdzie po dodatkowe informacje?

System Informatyczny oraz wszelkie informacje są dostępne na stronie projektu pod adresem www.marr.pl/mbonplus/Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

W razie pytań szczegółowych także pod numerem infolinii 12 617 66 04.

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów na usługi rozwojowe jest rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, a następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie MARR S.A, który będzie dostępny na stronie projektu . (otrzymany numer ID przy rejestracji w BUR jest wykorzystywany w formularzu).

Usługa rozwojowa jest rozliczona wówczas gdy jej uczestnik:

  1. zgłosił się na usługę za pośrednictwem BUR, podając swoje ID wsparcia;
  2. uczestniczył w usłudze zgodnie z założeniami – dotyczy przedsiębiorcy jeżeli bierze udział w usłudze osobiście lub skierowanego przez przedsiębiorcę pracownika;
  3. osiągnął zakładany efekt uczenia się (otrzymał zaświadczenie i/lub certyfikat);
  4. dokonał w wymaganym terminie oceny usługi w Systemie Oceny Usług Rozwojowych w BUR.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji