Badania kierowców Kraków

Prowadzimy badania lekarskie
dla kierowców na kategorie: B, A, A2, A1, AM !

Badania lekarskie

Ośrodek Szkolenia Kierowców Jantar w Krakowie

Stetoskop - ikona

ul. Basztowa 17 Kraków
Badania kierowców przeprowadzane są w czwartki każdego tygodnia w godzinach 16:00 – 16:30

Zapisz się

Nowa promocja !

TYLKO DO KOŃCA miesiąca!

Rabat - ikona

1. Zapisz się do nas na kurs kat. A i B – otrzymasz badania w cenie jednego
2. Wpłać zaliczkę na kurs minimum 100 zł
3. Przyjdź w środę na badania

Rozporządzenie ministra

z dnia 17 lipca 2014 r.

Umowa - ikona

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wprowadza między innymi cenę za badania 200 zł.
(Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.)

Wykonywane przez uprawnionych lekarzy. Gdy podczas tych procedur zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości, lekarz skieruje osobę do odpowiedniego specjalisty. Same badania są stosunkowo proste i zazwyczaj trwają kilka minut. Nie trzeba się do nich specjalnie przygotowywać. Wystarczy być wyspanym oraz nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Badanie lekarskie kierowców – kto jest objęty?

Każda osoba, która chce prowadzić motocykl, musi, oprócz zdania egzaminu praktycznego, udać się także do lekarza. Badania lekarskie na motocykl do prawo jazdy Kraków muszą również wykonać kierowcy, którzy odnawiają lub przedłużają swoją licencję. Dotyczy to również osób, które ubiegają się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz tych pracujących w transporcie drogowym.

Jak wyglądają badania lekarskie na motocykl – Kraków

Badania kierowców na motocykl w Krakowie nie są bardzo skomplikowane. Przed rozpoczęciem należy jednak wypełnić dwa dokumenty:

  • oświadczenie o stanie zdrowia,
  • nagłówek karty badania medycznego.

Badania rozpoczynają się od rozmowy z pacjentem. Na podstawie zebranych informacji lekarz wypełnia odpowiednie dokumenty. Następnie przystępuje do oceny stanu zdrowia. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wzroku i słuchu. Kolejno ocenia się funkcjonowanie układu ruchu, równowagi, sercowo-naczyniowego oraz oddechowego. Dodatkowo dokonuje się pomiaru poziomu cukru we krwi. Lekarz przeprowadza również ocenę stanu psychicznego i może wykryć objawy uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. Pacjent będzie też musiał odpowiedzieć na pytanie, czy przyjmuje jakiekolwiek leki, które mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdu.

Kiedy lekarz może odmówić wydania zaświadczenia? – badanie lekarskie na motocykl

Zaświadczenie nie będzie wydane, jeśli u danej osoby zauważone zostanie aktywne uzależnienie od alkoholu lub innych substancji. To samo dotyczy sytuacji, gdy kandydat nie otrzyma pozytywnej opinii psychologicznej. Jeśli w trakcie badania kierowców w Krakowie zostaną wykryte problemy zdrowotne, np. krótkowzroczność lub trudności z widzeniem w nocy, to taka osoba nie zostanie dopuszczona do prowadzenia pojazdów. W takich sytuacjach wydawane są dokumenty z odpowiednimi ograniczeniami, np. konieczność noszenia okularów lub prowadzenie tylko w ciągu dnia.

Co oznaczają kody ograniczeń? – wzrok kierowcy

Badania lekarskie w Krakowie zakończą się wystawieniem opinii. Jeśli wykryto problemy zdrowotne, notuje się odpowiednie kody i ich podkody, które nakładają ograniczenia na korzystanie z przywilejów prawa jazdy. Jeśli chodzi o wzrok, stosuje się następujące kody:

  • 01 – wymagana korekta i/lub ochrona wzroku
  • 01.01 – okulary,
  • 01.02 – soczewki kontaktowe,
  • 01.03 – szkła ochronne,
  • 01.04 – szkło matowe,
  • 01.05 – przepaska na oko,
  • 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe

W przypadku wady wzroku najbardziej uniwersalnym kodem jest 01.06, który nie narzuca odgórnie noszenia okularów lub soczewek kontaktowych. Kierowca może więc samodzielnie dokonać tego wyboru.

Zapisz się na badania