Badania kierowców Kraków

Prowadzimy badania lekarskie
dla kierowców na kategorie: B, A, A2, A1, AM !

Badania lekarskie

Ośrodek Szkolenia Kierowców Jantar w Krakowie

Stetoskop - ikona

ul. Basztowa 17 Kraków
Badania kierowców przeprowadzane są w środy każdego tygodnia w godzinach 16.30 – 17.00

Zapisz się

Nowa promocja !

TYLKO DO KOŃCA miesiąca!

Rabat - ikona

1. Zapisz się do nas na kurs kat. A i B – otrzymasz badania w cenie jednego
2. Wpłać zaliczkę na kurs minimum 100 zł
3. Przyjdź w środę na badania

Rozporządzenie ministra

z dnia 17 lipca 2014 r.

Umowa - ikona

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wprowadza między innymi cenę za badania 200 zł.
(Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.)

Przeprowadzane przez uprawnionych do tego lekarzy. Jeżeli podczas ich wykonywania zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, wówczas doktor skieruje kandydata do odpowiedniego specjalisty. Same badania nie są zbyt skomplikowane i trwają zazwyczaj kilka minut. Nie trzeba się do nich również specjalnie przygotowywać. Wystarczy być wyspanym oraz nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Badanie lekarskie kierowców – kto podlega?

Każda osoba, która pragnie prowadzić samochód, musi, oprócz zdania egzaminu, spotkać się również z lekarzem. Badania lekarskie na prawo jazdy Kraków powinni również wykonać kierowcy, którzy odnawiają lub przedłużają swój dokument. Dotyczy to również osób, które ubiegają się o prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz tych wykonujących przewóz drogowy.

Jak wyglądają badania lekarskie?

Tak jak wspominaliśmy, badania kierowców Kraków nie są zbyt skomplikowane. Zanim się jednak rozpoczną, należy wypełnić dwa dokumenty:

  • oświadczenie dotyczące stanu naszego zdrowia,
  • nagłówek karty badania lekarskiego.

Same testy rozpoczynają się od wywiadu. Na jego podstawie doktor orzecznik wypełnia stosowne dokumenty. Następnie przejdzie do oceny stanu naszego zdrowia. Na samym początku zbadany zostanie nasz wzrok oraz słuch. W dalszej kolejności: układ ruchu, narząd równowagi, układ sercowo-naczyniowy oraz układ oddechowy. Zmierzony zostanie nam również poziom cukru we krwi. Lekarz dokona oceny naszego stanu psychicznego, a podczas badań może wykryć objawy, które świadczą o uzależnieniu od alkoholu lub środków odurzających. Będziemy musieli również odpowiedzieć na pytanie, czy przyjmujemy jakieś środki lecznicze, mogące wpływać na kierowanie pojazdem.

Kiedy i w jakich przypadkach lekarz może nie wydać zaświadczenia? – badanie lekarskie kierowcy

Zaświadczenie nie zostanie wydane osobie, u której stwierdzi się aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu. Podobnie będzie w przypadku, gdy kandydat nie dostanie pozytywnej opinii psychologa. Jeżeli podczas badania dla kierowców Kraków wyjdą takie problemy zdrowotne, jak krótkowzroczność lub zaburzenia widzenia w nocy, to nie zostaniemy zdyskwalifikowani. W przypadku takich problemów dostaje się dokumenty z odpowiednimi obostrzeniami, którym może być np. wymóg jazdy w odpowiednich okularach lub tylko przy świetle dziennym.

Co oznaczają kody ograniczeń? – wzrok kierowcy

Badania lekarskie Kraków kończą się wydaniem orzeczenia. W przypadku stwierdzenia kłopotów zdrowotnych będą w nie wpisane odpowiednie kody i subkody, które wprowadzają pewne ograniczenia w korzystaniu z uprawnień prawa jazdy. W przypadku wzroku wyróżniamy następujące kody:

  • 01 – wymagana korekta i/lub ochrona wzroku
  • 01.01 – okulary,
  • 01.02 – soczewki kontaktowe,
  • 01.03 – szkła ochronne,
  • 01.04 – szkło matowe,
  • 01.05 – przepaska na oko,
  • 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe

W przypadku wady wzroku najbardziej uniwersalnym kodem jest 01.06, który nie narzuca odgórnie noszenia okularów lub soczewek kontaktowych. Kierowca może więc samodzielnie dokonać tego wyboru.

Zapisz się na badania