CENNIKNie zwlekaj! Ceny obowiązują do końca kwietnia!

Kategoria Opis kursu cena kursu po
zdanej teorii
państwowej
Cena kursu
z teorią na
sali lub online
Kat A standard 20h jazd
do 6 tygodni
2700 zł 2800 zł
Kat A expres 20h jazd
do 2 tygodni
3000 zł 3100 zł
Kategoria Opis kursu cena kursu po
zdanej teorii
państwowej
Cena kursu
z teorią na
sali lub online
Kat A2 standard 20h jazd
do 6 tygodni
2700 zł 2800 zł
Kat A2 expres 20h jazd
do 2 tygodni
3000 zł 3100 zł
Kategoria Opis kursu Cena kursu po
zdanej teorii
państwowej
Cena kursu
z teorią na
sali lub online
Kat A1 standard 20h jazd
do 6 tygodni
2400 zł 2500 zł
Kategoria Opis kursu Cena kursu
Kat. A z  A2 standard 10h jazd
do 20 dni
1350 zł
Kat. A z A1 20h jazd
do 30 dni
 2700 zł
Kat. A2 z A1 standard  

10 godzin jazd
do 20 dni

1350 zł
Kategoria Ilość godzin i opis Cena Płatność
Kat. A, A2, A1 1h jazdy 125 zł cena dla wszystkich
płatność przed jazdami
Kat. A, A2, A1 10 h pakiet 1150 zł cena dla wszystkich
płatność przed jazdami

* Uwaga! Osoby kupujące pakiet 10 godzin jazd doszkalających nabywają prawo uczestniczenia w zajęciach teoretycznych bez dodatkowych opłat.

Regulamin odwołań ustalonych jazd oraz płatności:

  1.  zmiany terminu umówionych jazd można dokonać najpóźniej 48 godzin przed jazdą

  2.  brak odwołania w wymaganym terminie lub nieprzybycie na umówioną jazdę powoduje naliczenie dodatkowych kosztów /1 godz.-50 zł

  3.  ustalenie nowego terminu po uregulowaniu kosztów za nieodwołane jazdy

  4. płatność za godziny jazd lub pakietów zawsze przed jazdami w określonym terminie przez biuro OSK Jantar przelewem lub gotówką w biurze.

KATEGORIA

Kat A standard

OPIS KURSU

20h jazd
do 6 tygodni

cena kursu po
zdanej teorii państwowej

2700

cena kursu z teorią
na sali lub online

2800

KATEGORIA

Kat A expres

OPIS KURSU

20h jazd
do 2 tygodni

cena kursu po
zdanej teorii państwowej

3000

Cena kursu z teorią
na sali lub online

3100

KATEGORIA

Kat A2 standard

OPIS KURSU

20h jazd
do 6 tygodni

cena kursu po
zdanej teorii państwowej

2700

Cena kursu z teorią
na sali lub online

2800

KATEGORIA

Kat A2 expres

OPIS KURSU

20h jazd
do 2 tygodni

cena kursu po zdanej
teorii państwowej

3000

Cena kursu z teorią
na sali lub online

3100

KATEGORIA

Kat A1 standard

OPIS KURSU

20h jazd
do 6 tygodni

cena kursu po zdanej
teorii państwowej

2400

Cena kursu z teorią
na sali lub online

2500

KATEGORIA

Kat. A z A2 standard

OPIS KURSU

10h jazd
do 20 dni

cena kursu

1350

KATEGORIA

Kat. A z A1

OPIS KURSU

20 h jazd
do 30 dni

cena kursu

2700

KATEGORIA

Kat. A2 z A1 standard

OPIS KURSU

10h jazd
do 20 dni

Cena kursu

1350

KATEGORIA

Kat. A, A2, A1

OPIS KURSU

1h jazdy

CENA

125

KURS NA RATY

cena dla wszystkich
płatność przed jazdami

KATEGORIA

Kat. A, A2, A1

OPIS KURSU

10 h pakiet

CENA

1150

KURS NA RATY

cena dla wszystkich
płatność przed jazdami

* Uwaga! Osoby kupujące pakiet 10 godzin jazd doszkalających nabywają prawo uczestniczenia w zajęciach teoretycznych bez dodatkowych opłat.

Regulamin odwołań ustalonych jazd oraz płatności:

  1.  zmiany terminu umówionych jazd można dokonać najpóźniej 48 godzin przed jazdą

  2.  brak odwołania w wymaganym terminie lub nieprzybycie na umówioną jazdę powoduje naliczenie dodatkowych kosztów /1 godz.-50 zł

  3.  ustalenie nowego terminu po uregulowaniu kosztów za nieodwołane jazdy

  4. płatność za godziny jazd lub pakietów zawsze przed jazdami w określonym terminie przez biuro OSK Jantar przelewem lub gotówką w biurze.

* Teoria w domu (egzamin teoretyczny państwowy zdaje się przed jazdami) – APLIKACJA – 45 zł

* Egzamin wewnętrzny  – GRATIS

* Przy kursach expresowych  aplikacja – GRATIS