Prawo jazdy na motor

szkoła motocyklowa
kategorie A, A2, A1, AM, 125

W związku z zbliżającym się nowym sezonem motocyklowym, prosimy o zwrócenie większej uwagi na ubiór , który powinna sobie zapewnić osoba przystępująca do egzaminu państwowego na kat. AM, A1, A2, A.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w §13.1 pkt 3 mówi, że osoba egzaminowana ma zapewnić sobie odpowiedni strój ochronny, tzn. że kandydat na kierowcę powinien posiadać ubranie i obuwie typu motocyklowego albo rękawice zakrywające całe dłonie, spodnie z długimi nogawkami i kurtkę z długimi rękawami z materiału zapewniającego bezpieczeństwo podczas upadku z motocykla (materiał musi chronić przed przetarciem) oraz obuwie pełne, czyli obuwie z twardą podeszwą oraz cholewką osłaniającą kostkę i dolną część łydki.

Za każdym razem, egzaminator przeprowadzający egzamin będzie sprawdzał spełnienie tych warunków i w przypadku zastrzeżeń odmówi przeprowadzania egzaminu państwowego.

Naszym kursantom na czas szkolenia zapewniamy ochraniacze na kolana, zbroję na górną część ciała, kaski, rękawice, kamizelki odblaskowe oraz odzież przeciwdeszczową. Wszystko w różnych rozmiarach. Prosimy o zapewnienie sobie kominiarki pod kask we własnym zakresie.

Kurs motocyklowy, prawo jazdy na motor – Kraków

Aby móc kierować motorem, musimy wyrobić dokumenty kategorii A. Uprawnia ona do prowadzenia:

Yamaha MT-07

 • motocykla (czyli pojazdu samochodowego jednośladowego lub z bocznym wózkiem –
  wielośladowego);
 • zespołu pojazdów, złożonych z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy o masie
  nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100kg;
 • motocykla trójkołowego o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdów określonych dla prawa jazdy AM.

Prawo jazdy kat. A – Kraków

Aby móc wyrobić dokument uprawniający do kierowania motocyklem, należy skończyć 24 lata. Wyjątek stanowi sytuacja, w której kandydat od co najmniej dwóch lat posiada prawo jazdy kat. A2 (np. zrobił w wieku 18 lat A2) – wtedy wymaga się od niego ukończenia tylko 20 lat. O tym, jak założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w ramach kursu na prawo jazdy kat. A – Kraków, dowiesz się w zakładce “zapisz się”.

Kurs motocyklowy

Całościowe przygotowanie do egzaminu w naszym OSK obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Wykłady trwają 30 godzin lekcyjnych (45 ′), w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Co ważne, w przypadku posiadania prawa jazdy kat. A1 lub A2 osoba jest zwolniona z części teoretycznej. Terminy spotkań na teorię w sali wykładowej znajdziesz w zakładce “terminy kursów”.

W wyjątkowych sytuacjach uczestnicy mogą uczyć się teorii w domu, czyli skorzystać z e-learningu. Jeśli chodzi o kurs motocyklowy, to od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w teoretycznych zajęciach osobiście, dlatego osobom, które nie mają czasu, oferujemy e-kursy w celu dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego państwowego. Zajęcia praktyczne koncentrują się na nauce jazdy. Ich długość zależy od zdolności kursanta i wynosi minimum:

 • 20 godzin – dla osób które nie posiadają kat. A1 lub kat. A2. Mogą być rozpoczęte po
  przeprowadzeniu zajęć teoretycznych lub po zdanym egzaminie państwowym z teorii,
 • 10 godzin – w przypadku posiadania kat. A1. Teoria nie obowiązuje. Kurs rozpoczyna się od pierwszej godziny jazd,
 • 10 godzin – w przypadku posiadania kat. A2. Teoria nie obowiązuje. Kurs rozpoczyna się od pierwszej godziny jazd.

Kurs motocyklowy rozpoczynamy na placu manewrowym położonym przy ul. Karola Łowińskiego 2 w Krakowie. Pierwsze godziny poświęcone są opanowaniu podstawowych manewrów na placu. W momencie kiedy kursant dobrze wypracuje technikę, wyjeżdżamy na miasto. Jeździmy na motocyklu identycznym jak na egzaminie: YAMAHA MT 07 – 75KM. Nasz OSK dysponuje przyrządami do pomiaru prędkości odcinkowej i najazdowej.

Prawo jazdy kat. A – Egzamin

Aby przystąpić do sprawdzianu państwowego, należy zdać egzamin wewnętrzny OSK. Po przejściu takiej weryfikacji z wynikiem pozytywnym, każdy absolwent kursu otrzymuje wpis w swój profil kandydata na kierowcę (PKK), który wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji. Egzamin wewnętrzny na prawo jazdy na motor składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali egzaminacyjnej przy użyciu testu komputerowego;
 • praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym;
 • praktycznej – przeprowadzanej w ruchu drogowym.

Do egzaminu z praktyki może przystąpić osoba, która odbyła kurs motocyklowy w co najmniej minimalnym wymiarze, czyli ukończyła określoną programem ilość godzin teoretycznych i praktycznych.

Warunkiem przeprowadzenia tej drugiej części sprawdzianu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z teorii.

Zapisy na egzamin Państwowy:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty:

 • Opłata za egzamin (teoria) – 50 zł przelewem lub wpłatą w MORD
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 200 zł przelewem lub wpłatą w MORD
 • Dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, MORD pobiera drogą
  elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału komunikacji i
  wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu (dowód osobisty lub paszport). Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę (PKK) adnotację o wyniku pozytywnym i wysyła go drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji (PKK).

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

Yamaha MT-07 (35 KW) oraz Yamaha MT 03

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy do 100 kg

Wymagania dla kategorii A2

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 18 lat
 • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jak wyrobić profil sprawdź w zakładce “zapisz się na kurs”

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • W przypadku posiadania prawa jazdy kat A1 osoba jest zwolniona z części teoretycznej,
 • Terminy spotkań na teorię w sali wykładowej znajdziesz w zakładce “terminy kursów”
 • Teoria w domu – e-learning. Od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych na sali wykładowej. Dla tych osób, którzy nie mają czasu na uczestniczenie  w tradycyjnych zajęciach oferujemy e-kursy w celu dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego państwowego.

Zajęcia praktyczne – jazda

 •  20 godzin – dla osób które nie posiadają kat.A1 – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych lub   po zdanym egzaminie państwowym z teorii.
 •  10 godzin – w przypadku posiadania kat. A1 – nie obowiązuje część teoretyczna. Kurs rozpoczyna się od pierwszej     godziny jazd.

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy na placu manewrowym położonym przy ul. Karola Łowińskiego 2 w Krakowie . Lokalizacja naszego placu umożliwia kursantom łatwy dojazd do tras egzaminacyjnych.

Pierwsze godziny poświęcone są opanowaniu podstawowych manewrów na placu motocyklem . W momencie kiedy kursant dobrze opanuję technikę jazdy wyjeżdżamy na miasto. Jeździmy na motocyklu identycznym jak na egzaminie Yamaha MT07
Dysponujemy przyrządami do pomiaru prędkości odcinkowej i najazdowej

Prawo jazdy kat. A2 – Egzamin

Egzamin wewnętrzny

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego
 • praktycznej  – przeprowadzanej na placu manewrowym.
 • praktycznej  – przeprowadzanej w ruchu drogowym  
 • kryteria egzaminu praktycznego –  zobacz

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Koniec szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje wpis w swój profil kandydata na kierowcę (PKK), który wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji.

Zapisy na egzamin Państwowy.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty

 • Opłata za egzamin (teoria) – 50 zł,  przelew, wpłata w MORD,
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 200 zł,  przelew, wpłata w MORD,
 • Dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, MORD pobiera drogą elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału komunikacji i wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu. (dowód osobisty lub paszport)

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę(PKK) adnotację o wyniku pozytywnymi wysyła drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji (PKK).

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo

Kurs na prawo jazdy kat. A1 w Krakowie

Honda CB 125 R (2021 - 24), prezzo e scheda tecnica - Moto.it

Wiele osób marzy, by kierować motorem. Jest to możliwe, gdy ukończy się szkolenie motocyklowe kat. A1, a
następnie zda się odpowiednie egzaminy. Ta kategoria umożliwia bowiem kierowanie pojazdem
jednośladowym o pojemności 125 cm3 oraz o mocy nieprzekraczającej 11 kW. Dodatkowo po uzyskaniu tych
uprawnień można poruszać się motocyklem trójkołowym (do 15 kW), a także maszynami określonymi dla kat.
AM i zespołem pojazdów z przyczepą do 100 kg.

 

Szkolimy na pojeździe Honda CB 125R

Prawo jazdy na motor – wymagania prawne

Podstawowym wymaganiem jest odpowiedni wiek kursanta. Prawo jazdy kat. A1 można uzyskać wyłącznie
po ukończeniu 16 roku życia. Kandydat na kierowcę, który jest poniżej tego progu wiekowego, może
rozpocząć szkolenie maksymalnie na trzy miesiące przed ukończeniem 16 lat, jednak wymagana jest
wówczas pisemna zgoda rodzica. Jeśli dana osoba spełnia ten warunek, należy założyć elektroniczny Profil
Kandydata na Kierowcę (PKK) i rozpocząć naukę jazdy.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne – kurs motocyklowy

Kursant musi odbyć 30 godzin lekcyjnych (45 min) zajęć, w tym minimum 4 godziny szkolenia teoretycznego
oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu pierwszej pomocy udzielanej ofiarom wypadków drogowych. Od 1
stycznia 2015 roku istnieje możliwość nauki zdalnej w formie e-learningu, co stanowi duże ułatwienie dla osób
pracujących.
Kandydat musi odbyć także 20 h zajęć praktycznych. Rozpoczynają się one na placu manewrowym. Jeśli
chodzi o prawo jazdy kat. A1, Kraków poznawać zaczynamy od placu przy ul. Karola Łowińskiego 2. Najpierw
kursant opanowuje podstawowe manewry, by następnie wyjechać do miasta.

Egzamin na prawo jazdy kat. A1 Kraków

Kandydat uczestniczy w egzaminie wewnętrznym, a potem w państwowym. Każdy z nich składa się z dwóch
części – teoretycznej oraz praktycznej. Do wewnętrznego z teorii może przystąpić osoba, która zrealizowała
minimalną liczbę godzin z teorii oraz praktyki, zaś do praktycznego – wyłącznie wtedy, kiedy zdała pozytywnie
teorię. Informacja o zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym jest przesyłana elektronicznie do właściwego
wydziału komunikacji, gdzie następnie kandydat może zapisać się na egzamin państwowy.

Cena kursu oraz egzaminów na prawo jazdy kat. A1 Kraków

Pierwszym kosztem egzaminacyjnym jest przystąpienie do testów. Wtedy wymagane jest wniesienie opłaty w
wysokości 50 zł . Za praktykę zapłacimy 200 zł – płatne przelewem lub gotówką albo kartą przy zapisie w
Ośrodku Egzaminacyjnym. Do egzaminu można podchodzić wiele razy. Podczas egzaminu kursant powinien
mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu.

Na cenę kursu wpływa ilość godzin szkoleniowych. Podstawowa ilość to 30 h teorii, 20 h praktyki oraz
egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki. Wybierając szkołę na zrobienie kursu motocyklowego czytaj opinie o
szkole, czy instruktorzy są motocyklistami. W dobrej szkole prawdopodobnie za szkolenie zapłacisz więcej ale
masz gwarancję, że nie będziesz musiał kupować dodatkowych jazd doszkalających.

Po zdaniu egzaminu państwowego do elektronicznego profilu kandydata na kierowcę wpisywana jest
adnotacja o pozytywnym wyniku egzaminu, co kolejno jest przekierowywane do właściwego wydziału
komunikacji. Po uzyskaniu wymaganego wieku (kat. A1 – 16 lat) Wydział Komunikacji zleca wyrobienie prawa jazdy.
Odbiór po około dwóch tygodniach.

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:Motor 11

 • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Wymagania dla kategorii AM

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 14 lat
 • Posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 14 lat
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jak wyrobić profil sprawdź w zakładce “zapisz się na kurs”

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 10-30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • Terminy spotkań na teorię w sali wykładowej znajdziesz w zakładce “terminy kursów”
 • Teoria w domu – e-learning. Od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych na sali wykładowej. Dla tych osób, którzy nie mają czasu na uczestniczenie  w tradycyjnych zajęciach oferujemy e-kursy w celu dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego państwowego.

Zajęcia praktyczne – jazda

 • 10 godzin – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych;
 • 20 godzin – kurs rozszerzony – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy na placu manewrowym położonym przy ul. Karola Łowińskiego 2  w Krakowie . Lokalizacja naszego placu umożliwia kursantom łatwy dojazd do tras egzaminacyjnych.

Pierwsze godziny poświęcone są opanowaniu podstawowych manewrów na placu motorowerem. W momencie kiedy kursant dobrze opanuję technikę jazdy wyjeżdżamy na miasto. Jeździmy na motorowerze  ROMET ZK 50 – z manualną skrzynią biegów.
Dysponujemy przyrządami do pomiaru prędkości odcinkowej i najazdowej

Prawo jazdy kat. AM – Egzamin

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego
 • praktycznej  – przeprowadzanej na placu manewrowym.
 • praktycznej  – przeprowadzanej w ruchu drogowym  
 • kryteria egzaminu praktycznego –  zobacz

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Koniec szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje wpis w swój profil kandydata na kierowcę (PKK), który wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji.

Zapisy na egzamin Państwowy.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty

 • Opłata za egzamin (teoria) – 30 zł,  przelew, wpłata w MORD,
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 140 zł,  przelew, wpłata w MORD,
 • Dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, MORD pobiera drogą elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału komunikacji i wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu. (paszport lub tymczasowy dowód osobisty)

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę(PKK) adnotację o wyniku pozytywnymi wysyła drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji (PKK).

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo

„125” po trzech latach posiadania kat. B

Motocykl o pojemności 125 cm jest pojazdem, który można prowadzić mając prawo jazdy kategorii B (od minimum 3 lat), czyli na samochód do 3,5 tony. Szkolenie motocyklowe 125 to pierwszy krok w stronę uzyskania pełnoprawnego prawa jazdy kategorii A. Polecamy to szkolenie każdej osobie, która nie jest do końca pewna, czy motocykl jest tym, czego poszukuje w życiu. Jazda na dwóch kółkach 125 również wymaga opanowania podstawowych technik kierowania jednośladem. Tworzy zatem solidny fundament do dalszego zdobywania kwalifikacji. Warto o tym pamiętać, gdyż znacznie łatwiej będzie opanować umiejętność jazdy na motocyklu o większej pojemności, kiedy poznamy nadrzędne zasady utrzymania równowagi, balansowania ciałem, wykonywania manewrów i obsługi. To właśnie oferuje szkolenie motocyklowe do 125 cm. 

Honda CB 125 R (2021 - 24), prezzo e scheda tecnica - Moto.it

Szkolimy na pojeździe Honda CB 125R

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma przygotowanie z zakresu:

 • obsługi motocykla
 • omówienie zasad bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń
 • jazda na placu z naciskiem na technikę prowadzenia motocykla
 • jazda w ruchu miejskim

Dla zainteresowanych przygotowaliśmy specjalną ofertę:

 • 1 h jazdy – 125 zł
 • 6 h – pakiet – 120 zł /h (720 zł)
 • 10 h – pakiet – 115 zł /h (1150 zł)

Plac do szkoleń motocyklistów znajduje się przy ul. Karola Łowińskiego 2 wjazd od ul. Nowolipki.