Jak rozpocząć szkolenie na motocykl ?

Krok po kroku.

Od momentu wyboru kategorii do otrzymania prawa jazdy
musisz wykonać szereg niezbędnych kroków.

Nie pomiń żadnego!

Droga - background

1. Wybierz kategorię prawa jazdy, jaką chcesz zdobyć i odpowiedni kurs w osk JANTAR.

Kursy kat. : A wymagany wiek 24 lata lub jeżeli posiadasz kat. A2 od co najmniej 2 lat
A2 wymagany wiek 18 lat
A1 wymagany wiek 16 lat
Kurs na każdą z w/w kategorii można rozpocząć 3 miesiące przed wymaganym wiekiem, a przystąpić do egzaminu
państwowego 1 miesiąc przed.

Więcej informacji o kat. A, A2, A1 SPRAWDŹ!

2. Wykonaj badania lekarskie dla kierowców i zdobądź zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Lekarz z uprawnieniami do badań kandydatów na kierowców przyjmuje w naszej szkole w każdą środę w godzinach od 16:45 do 17:30.

3. Zrób odpowiednią fotografię – do prawa jazdy potrzebujesz 3,5×4,5 cm; zdjęcie musi przedstawiać twarz w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Twarz ma zajmować 70-80% fotografii. Profesjonalny fotograf będzie wiedział, co i jak.

4. W Wydziale Komunikacji – urzędu miasta lub gminy, właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania, załatwisz formalności związane z numerem PKK. Tam wypełniasz prosty wniosek, do którego dołączasz zaświadczenie od lekarza, zdjęcie, ksero prawa jazdy posiadanych już kategorii, ksero DO lub paszportu (obcokrajowcy karta pobytu lub aktualna wiza), osoby przed osiemnastką zgoda rodziców. Na tej podstawie otrzymasz numer PKK – Profilu Kandydata na Kierowcę.

5. Z numerem PKK możesz rozpocząć szkolenie teoretyczne w formie wykładów w OSK JANTAR, a następnie szkolenie praktyczne. Po zakończeniu szkolenia praktycznego zdać egzamin wewnętrzny z teorii i z jazdy. OSK JANTAR dokonuje aktualizacji Twojego PKK o zakończonym kursie z wynikiem pozytywnym, po czym możesz zapisać się już na egzamin teoretyczny państwowy. Po zdanym egzaminie teoretycznym ustalić termin egzaminu praktycznego.

6. Jeżeli teorii uczyłeś się samodzielnie lub poprzez e-learning i posiadasz profil PKK, możesz przystąpić od razu do egzaminu państwowego teoretycznego w wybranym WORDzie. Po kursie „Teoria w domu”na pewno będziesz gotowy, by zdać go bez stresu.

Gdy masz zaliczony egzamin teoretyczny państwowy, pora rozpocząć szkolenie praktyczne w OSK JANTAR.

7. Część WORDów umożliwia proces zapisania się na egzamin online, więc, zanim pojedziesz tam osobiście, sprawdź, czy możesz załatwić sprawę szybciej i sprawniej.

8. Gdy zdasz egzamin, możesz cierpliwie czekać na prawo jazdy. Twoje dokumenty trafią do PWPW, gdzie powstanie Twój dokument.

9. ODBIERZ PRAWKO I JEDŹ, GDZIE CHCESZ!

Każdy kandydat na kierowcę aby rozpocząć nowy kurs na prawo jazdy musi odwiedzić Wydział Komunikacji w swoim Starostwie zgodnie z miejscem zameldowania w celu założenia (PKK) PROFILU KANDYDATA na KIEROWCĘ z nadaniem numeru.

Należy zabrać z sobą:

 • dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną  (przed 18-tką zgoda rodziców)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • jedno zdjęcie (kolorowe o wym. 3,5 x 4,5)
 • prawo jazdy o ile jest wymagane
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy

Osoby z poza Krakowa a mieszkające w tym mieście dokumenty o wyrobienie PKK mogą składać w swoim starostwie zgodnie z miejscem zameldowania (do złożenia dokumentów mogą upoważnić np. kogoś z rodziny przesyłając pełnomocnictwo i w/w komplet dokumentów. (dowód osobisty – ksero) lub w Krakowskim Starostwie po złożeniu oświadczenia o zamieszkaniu.

Pełnomocnictwo do założenia profilu PKK do pobrania tutaj.

Wniosek o wydanie prawa jazdy do pobrania tutaj.

Obcokrajowcy- wymagana karta stałego lub czasowego pobytu albo zaświadczenie z uczelni.

W naszej szkole przy Basztowej 17 można wykonać badania lekarskie dla kierowców na kategorie:
B, A, A1, A2, AM w każdą środę od 16.30 do 17.15
Lekarz pobiera 200 zł za badania.

W Krakowie PKK można uzyskać w następujących punktach:

1) al. Powstania Warszawskiego 10 – Centrum Administracyjne I piętro stanowiska 57-58
2) ul. Wielicka 28a – piętro II
3) os. Zgody 2 – pokój 104
4) Galeria handlowa w Bronowicach, ul. Stawowa 61, lokal nr 193 (I piętro)
5) Galeria handlowa w Bonarce, ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G26 (I piętro)
6) Galeria handlowa Serenada, ul. Bora Komorowskiego 41, lokal nr B213 (I piętro).

Mieszkańcy powiatu krakowskiego PKK mogą uzyskać w następujących starostwach:

1) Węgrzce, ul. Zapole 2
2) Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
3) Skawina, ul. Kopernika 13

Zobacz przykładowe PKK :

PPK - wzór

Wymagania

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania

Prawo jazdy, tak jak dowód osobisty, stało się dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych – źródło utrzymania rodziny. W ostatnim czasie zasady uzyskiwania prawa jazdy uległy istotnym zmianom za sprawą ustawy o kierujących pojazdami.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi udokumentować przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (dotyczy obcokrajowców).

Spełnić wymagania dotyczące wieku

 • dla kat. AM (poj. silnika do 50 cm3 – motorower) – 13 lat i 9 m-cy
 • dla kat. A1 (poj. silnika do 125 cm3 i mocy do 11KW) – 15 lat i 9 m-cy
 • dla kat. A2 (moc do 35 KW i stosunek mocy do masy do 0,2 kW/kg) – 17 lat i 9 m-cy
 • dla kat. A (moc powyżej 35 kW i moc do masy powyżej 0,2kW/kg)- 23 lata i 9 m-cy lub osoba posiadająca 2 lata A2
 • dla kat. B skończone 17 lat i 9 miesięcy

UWAGA! do 18 roku życia wymagana zgoda rodziców lub opiekunów.

Oświadczenie od rodzica/opiekuna do pobrania tutaj.

Zapisy na egzamin Państwowy:

Można to zrobić osobiście w Biurze obsługi klienta

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Lub online: info-car.pl

Wymagane dokumenty:

 • Opłata za egzamin (teoria) – 30 zł przelewem lub wpłatą w MORD
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 180 zł przelewem lub wpłatą w MORD
 • Dowód osobisty lub paszport
 • MORD pobiera drogą elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału komunikacji i wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu (dowód osobisty lub paszport). Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę (PKK) adnotację o wyniku pozytywnym i wysyła go drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji