...

Czym się różnią kategorie prawa jazdy A, A1,A2, AM i do czego uprawniają?

Od 2013 roku oprócz kategorii prawa jazdy A czy A1 możemy również wyróżnić kategorie A2 i AM. W moim artykule postaram się wyjaśnić czym się różnią te kategorie i kto może zrobić na nie prawo jazdy.

 Kategorie prawa jazdy A, A1, A2 i AM

W 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kategorii prawa jazdy. Dotychczasową kartę motorowerową zastąpiła kategoria AM. Z kolei kategoria A2 pozwala poruszać się motocyklem o maksymalnej mocy 35kW,  motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdami z kategorii AM oraz pozwala poruszać się pojazdami z przyczepą.

Jaki wiek aby zdobyć prawo jazdy odpowiedniej kategorii?

 • Prawo jazdy kategorii AM – aby zdobyć prawo jazdy tej kategorii trzeba mieć ukończone 14 lat i przedstawić zgodę rodziców.
 • Prawo jazdy kategorii A1- w tym wypadku aby posiadać taką kategorie trzeba ukończyć 16 lat i również przedstawić zgodę rodziców.
 • Prawo jazdy kategorii A2- tylko osoby pełnoletnie mogą ubiegać się o tą kategorie prawa jazdy.
 • Prawo jazdy kategorii A – ważnym wymaganiem do zdobycia tej kategorii jest to jakie wcześniejsze uprawnienia się posiadało i przez jaki okres czasu. Jeżeli osoba posiada kategorię A2 od przynajmniej 2 lat może ubiegać się o rozszerzenie uprawnień do kategorii A jeżeli ma już ukończone 20 lat. Jeśli jednak nie posiada się kategorii A2 o zdobycie uprawnień na kategorię A można się starać dopiero po ukończeniu 24 lat.

Na kurs i egzamin na daną kategorię można oczywiście zapisać się 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Prawo jazdy kategorii AM

Posiadając prawo jazdy kategorii AM można prowadzić motorowery, quady oraz pojazdy połączone przyczepą. Osoby które posiadają jeszcze kartę motorowerową mogą ją wymienić na prawo jazdy AM po złożeniu wniosku w odpowiednim urzędzie. O prawo jazdy kategorii AM można się ubiegać po ukończeniu 14 lat i za zgodą rodziców.

Prawo jazdy kategorii A1

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A1 trzeba mieć ukończone 16 lat. Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem trójkołowym o maksymalnej mocy 15 kW
 • wszystkimi pojazdami z kategorii AM
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 oraz maksymalnej mocy 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg
 • zespołem pojazdów połączonych za pomocą przyczepy (uprawnienie działa jedynie na terenie Polski).

Prawo jazdy kategorii A2

Takie prawo jazdy może uzyskać osoba pełnoletnia. Kategoria A2 pozwala na kierowanie:

 • motocyklem trójkołowym o maksymalnej mocy 15 kW;
 • pojazdami z kategorii AM;
 • motocyklem, który ma maksymalną moc 35 kW i w którym stosunek mocy do masy własnej wynosi maksymalnie 0,2 kW/kg

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A, A1, A2, AM?

Nie zależnie od tego czy chcemy zrobić prawo jazdy na samochód osobowy czy na motocykl w pierwszej kolejności należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowce (PKK). Wniosek o PKK składa się w urzędzie i trzeba do niego dołączyć:

-zdjęcie (kolorowe 35x45mm),

-zgodę rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.

-orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem

Profil kandydata na kierowce to nic innego jak elektroniczny dokument zawierający dane przyszłego kierowcy oraz przebieg jego szkolenia.

Jak wygląda proces uzyskiwania prawa jazdy?

 1. Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy w odpowiednim urzędzie
 2. Uzyskanie PKK
 3. Wybór i zapis do wybranej szkoły nauki jazdy
 4. Odbycie kursu wewnętrznego
 5. Zdanie egzaminu wewnętrznego (teoretyczny i praktyczny)
 6. Zdanie egzaminu państwowego (również teoretyczny i praktyczny)
 7. Opłata od wydania prawa jazdy po zdaniu egzaminu państwowego (około 100,50zł)
 8. Odebranie prawa jazdy w urzędzie po około 9 dniach od dokonania opłaty

Mam nadzieję że przybliżyłem wam jakie są kategorie prawa jazdy na motocykl, kto i kiedy może się o nie ubiegać i czym się różnią poszczególne kategorie. Po więcej informacji odsyłam was do moich kolejnych artykułów na blogu.

Zapisz się na kurs. Sezon motocyklowy trwa tylko do końca października. Zapraszamy

CennikZapisz się

Leave a Reply